Historiek
Het eerste bestuur in 1971
Van links naar rechts, eerste rij: Gerard Elen, Swartenbroeck Zeferin, Robert Eylenbos
Tweede: rij Guilaume Vansichem, Jef Antoon

Historiek
Als overkoepelend orgaan van alle supportersclubs heeft het supportersverbond al een hele geschiedenis achter de rug en deelt het al vierenveertig jaar lang wel en wee met de voetbalclub waarmee het verbonden is.
Het begon dan ook op een hoogtepunt in de geel-blauwe geschiedenis, meerbepaald in 1971, het jaar waarin onze Kanaries hun eerste bekerfinale op de Heizel speelden.
Onder impuls Jef Antoon en Guillaume Vansichem , samen met Zeferin Swartenbroeckx van de toenmalige supportersclub uit Wommersom, staken de verschillende supportersclubs van S.T.V.V. in die tijd de koppen bij mekaar en werd de massale uittocht uit onze Zuidlimburgse gemeente naar de hoofdstad vlekkeloos georganiseerd.
Het Supporterverbond werd opgericht: voorzitter Jef Antoon, ondervoorzitter Guilaume Vansichem en secretaris Zeferin Swartenbroeckx.
Goed georganiseerde en goedkope busverplaatsingen voor de geel-blauwe fans bleven trouwens al die jaren een prioriteit voor het Supportersverbond zelf van 1971 tot 1990, en vanaf het seizoen 1990-1991 van de individuele clubs die er deel van uitmaken.
Maar al snel kwam er ook heel wat ander werk op de plank. Toen het Jeugdbestuur van STVV het financieel niet meer zag zitten het clubblad Geel-Blauw verder uit te geven, zette Guillaume Vansichem met de steun van zijn bestuur en een enthousiaste ploeg medewerkers jarenlang verder de schouders onder dit vermaarde en te vroeg ter ziele gegane STVV-clubblad Geel-Blauw, u weet wel dat fantastische boekske van 5 of 20 frank, waar je als jonge STVV-supporter bij elke thuiswedstrijd toch weer een beetje naar uitkeek.
In zijn ijver om hier iets nuttigs voor de club van te maken, kon je Guillaume dan ook jarenlang als een commerciële manager avant la lettre advertenties zien werven bij de Truiense middenstand. En omdat het hart van de mensen in het supportersverbond niet rood maar geel-blauw gekleurd was en is, werden de zo verworven financiële middelen steeds voor het goed van de supporters gebruikt, maar dus ook meer dan eens in de club zelf geïnvesteerd.
Het supportersverbond was jarenlang één van de trouwste sponsors van STVV: 1980-1981: 50.000 BF; 1981-1982: 50.000 BF; 1982-1983: 200.000 BF; 1983-1984: 118.000 BF; 1984-1985: 520.000; 1986-1987: 200.000 BF; 1988-1989: 500.000 BF; 1990-1991: 375.000 BF; 1991-1992: 500.000BF; 1992-1993: 572.500 BF; 1993-1994: 300.000 BF, dit is in totaal: 3.385.500 BF.
Op 24/12/1978 was het Supportersverbond een V.Z.W. geworden: finalisering van de statuten uitgewerkt in de vergaderingen van 3 maart 1978 en 9 juni1978. Dit was nodig voor facturatie van advertenties in Geel-Blauw en BTW-aangiftes.
Geel-Blauw werd echter na het seizoen 1994-1995 (de 40e jaargang) door STVV in eigen beheer genomen, onder impuls van de toenmalige commerciële manager, die erin slaagde het clubblad een te vroege dood te laten sterven.
Een ander initiatief van het supportersverbond waren de supportersavonden waarmee getracht werd de fan in contact te brengen met de STVV spelers en entourage binnen de eigen supportersclub. Deze formule kende vooral een groot succes van in de jaren 1995 – 2001.
Op 9/8/1999 nam Pierrette Nisen de voorzittersfakkel over van Guillaume Vansichem, die na 28 jaar bestuurslid en voorzitterschap om gezondheidsredenen moest afhaken.
Guillaume, het eerste boegbeeld van het Supportersverbond is overleden op 30/7/2003.
Maar het belangrijkst is in al die jaren wellicht dat er ondanks soms sportief mindere periodes (denken we maar aan de 13 jaar tweede klasse) steeds een ruggengraat van getrouwen achter de club bleef staan, die er als één grote familie trachtten elk weekend weer iets moois van te maken. En zoals dat altijd gaat, bracht het succes van STVV op het einde van de jaren tachtig, begin jaren negentig weer wat meer leven in de brouwerij, maar ook daarna bleef het Supportersverbond open voor alle mensen die zich uit liefde voor hun club wensten te verenigen.
Het resultaat is tot op heden zichtbaar. Het supporterverbond telt op dit ogenblik goed gestructureerde supportersclubs. De statuten werden een derde keer geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe VZW-wetgeving: B.S. 1 juli 2005. Deze statuten vind u elders op deze website.
Het supportersverbond heeft zich in al die jaren ook steeds geëngageerd in de Nationale Supportersfederatie (NSF) die alle federaties van de verschillende ploegen overkoepelt.
Vanaf 2014 is deze Nationale Supportersferderatie van naam veranderd in "Belgian supporters".
Na de vroegere successen in beker, ligabeker en Intertoto, was het de laatste tijd niet altijd meer even gemakkelijk voor de STVV-supporter en de verschillende clubs. Maar ook al is de sportieve gang van zaken gekend door ups en downs, toch voel je dat onze Trudoclub leeft bij de mensen in onze regio en blijken er nog steeds heel wat enthousiaste mensen te vinden die graag zich willen inzetten voor hun club.
Begin 2001 werd Sector L opgericht en al snel bleek dit sfeervak een enorm succes, en de STVV-ploeg kan zich nog steeds verheugen op de vocale steun van vak L.
Sector-L heeft al heel wat sfeeracties op touw gezet: de stroboscoop, rookpotten, vlaggen en spandoeken …
Begin 2004 werd dan TSG opgericht, de “ Truiense SfeerGroep” die werkt onder de vleugels van het Supportersverbond. Zo kwam de sfeerwerking volledig in ontplooiing: vlaggen, banderi's, grootschalige en kleinschalige TIFO-acties.
De officiele supportersclubs werken samen met deze enthousiaste groepering en met de medewerking van het supportersverbond. Sector L en TSG hebben het Supportersverbond en de supportersclubs een tweede adem en een nieuw elan gegeven.
We bewonderen de inzet van deze personen, die blijven volhouden, ondanks soms minder goede resultaten en ondanks het keurslijf van de voetbalwet, en de niet al te bijster positieve houding van de veiligheid t.o.v. de sfeeracties, waarbij soms de hersenkronkels bij al- dan niet goedkeuring van aangevraagde sfeeracties moeilijk te volgen zijn.
De laatste tijd worden er ook de problemen besproken waarmee supporters geconfronteerd zijn, vooral bij uitwedstrijden maar ook bij de thuiswedstrijden. We denken aan.ticketing bij uitwedstrijden, problemen met de veiligheid, soms zelfs juridische bijstand bij onterechte sancties bij uitwedstrijden.
Omdat het hierbij belangrijk is alles in goede banen te leiden, hebben alle geledingen van het supportersverbond met KSTVV en de veiligheidsverantwoordelijken een “Veiligheidscharter voor alle supportersclubs en leden” uitgewerkt op 02/02/2002.
In 2004 werd het combineren van het voorzitterschap en de drukke beroepsbezigheden teveel voor Pierrette Nisen en het roer werd overgenomen door Bart Champagne.
Eind 2010 en 2011 was een rumoerige en bewogen tijd voor het Supportersverbond.
Op vraag van supporters werd door het Supportersverbond een enquête georganiseerd met de bedoeling de mening te kennen van de STVV-supporters over het sportieve beleid van STVV, en dan de resultaten van die enquête op een constructieve wijze te bespreken met STVV.
Deze bevraging schoot echter in het verkeerde keelgat van de toenmalige voorzitter R. Duchatelet en de erkenning van het Supportersverbond door hem werd prompt geschrapt.
Op 18/08/2011 nam Bart Champagne ontslag als voorzitter en eind 2011 hield ook ondervoorzitter Mario Leliévre het voor bekeken.
Nadat R. Duchatelet andere oorden ging opzoeken, werd het Supportersverbond terug erkend op 10/11/2011 door STVV.
De sinds toen vernieuwde basis van samenwerking met STVV onder impuls van STVV-voorzitter Bart Lammens is zeer positief.
STVV heeft toen ook een nieuw oganigram van de supporterswerking voorzien, dat goedgekeurd werd door het Supportersverbond.
De statuten (zie elders op de website) werden vernieuwd en aangepast.
Na het goedkeuren van deze statuten werd op 08/03/2012 Mike Swysen als voorzitter verkozen en werd Tony Jacobs als nieuwe ondervoorzitter benoemd.
Het supporterscharter werd geactualiseerd in 2013. Verder was 2013 nogal een bewogen jaar want voor de eerste keer in het toch al lange bestaan werd het supportersverbond geconfronteerd met de afscheuring van een supporterslub. Begin 2015 mochten we deze supportersclub terug verwelkomen.
Op vrijdag 6 februari 2015 werd, na voorafgaande besprekingen met de supportesclubs een volledig vernieuwd supporterscharter ondertekend door de burgermeester, STVV, en supportersverbond. Dit nieuw charter is opgenomen op deze website.
In 2016 nam R. Duchatelet STVV opnieuw over van Bart Lammens. Voorzitter werd Marieke Höfte. De samenwerking van supportersverbond en Supportersclubs met STVV bleef zeer positief onder haar voorzitterschap. Op 29 december 2014 werd de website van het Supportersverbond on line gezet.
Op 30 november 2017 werd de nv STVV overgenomen door het japanse DMM.com Voorzitter werd David Meekers. De samenwerking Supportersverbond-STVV blijft ongewijzigd. Met de bestuursverkiezingen van 2018 werd Annemie Tilkens verkozen als nieuwe ondervoorzitter en op 28 juli 2018 veranderde de sfeergroep van naam. De Truiense sfeergroep werd "Brigada Hesbania" en daarmee kreeg de sfeerwerking een nieuw elan.
Ter gelegenheid van de bestuursverkiezingen van 2022 wenste Mike Swysen zijn bestuursmandaat niet meer te verlengen. Daarmee kwam een einde aan zijn reeds lange en mooie periode als lid van de raad van bestuur. In functie op 13/03/2006 als vertegenwoordiger van Grankanaria, en op 08/10/2007 als vertegenwoordiger van TSG. Op 3/10/2010 werd hij bestuurslid van het Supportersverbond en bij de vierjaarlijkse bestuursverkiezingen van 2012 werd hij op 08/03/2012 verkozen als voorzitter van het Supportersverbond, fuctie die hij gedurende 10 jaar tot ieders tevredenheid uitoefende.
Voorzitter werd Annemie Tilkens en ondervoorzitter Gerda Vanderweyen
Het bestuur door de jaren heen
De voorzitters
1971 - 1974 Jozef ANTHOON
1975 - 1999 Guillaume VANSICHEM
1999 - 2004 Pierrette NISEN
2004 - 2011 Bart CHAMPAGNE
2012 - 2022 Mike SWYSEN
2022 - Annemie TILKENS
De schatbewaarders
1971 - 1973 José COENEN
1973 - 1995 Emiel TOBAC
1995 - Marcel VANMUNSTER (secretaris sinds 1984; in 1995 secretaris-schatbewaarder)
De secretarissen
1971 - 1984 Zeferin SWARTENBROECK
1984 - Marcel VANMUNSTER (vanaf 1995 secretaris-schatbewaarder)
De ondervoorzitters
1971 - 1975 Guillaume VANSICHEM
1975 - 1984 Gustaaf ROOSEN EN josé COENEN
1984 - 1992 Fred HOSKENS en Louis VANDEVOORDT
1992 - 1993 Louis VANDEVOORDT
1993 - 1994 geen
1995 - 1995 Marcel LADANG en Jean HOUWAER
1995 - 1997 Marcel LADANG
1997 - 1999 Pierrette NISEN en Daniel STRUYS
1999 - 2003 Daniel STRUYS
2003 - 2007 Kris VANMUNSTER
2007 - 2012 Mario LELIEVRE
2012 - 2018 Tony JACOBS
2018 - 2022 Annemie TILKENS
2022 - Gerda VANDERWEYEN
facebook Home Pictures Administratie  Wedstrijden Bestuur Supportersclubs  Forum Links Disclaimer twitter
Zetel: Kersenstraat 4, 3800 Sint-Truiden - Ondernemingsnummer: 419.386.626
RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt
e-mail: supportersverbond@skynet.be - Website: www.supportersverbondkstvv.be
Supportersverbond KSTVV © 2020 - Aangesloten bij Belgian Supporters
Design JWLS