Disclaimer
De webmaster stelt alles in het werk om de informatie die ter beschikking wordt gesteld zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.
De webmaster is echter niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten op de site. Indien bepaalde gegevens niet correct zijn, gelieve de webmaster zo snel mogelijk te verwittigen, hij zal alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk op te lossen.
De webmaster is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld op externe sites waarnaar de webmaster op de site een koppeling (hyperlink) heeft voorzien.
De webmaster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker, waardoor deze eventueel niet optimaal gebruik kan maken van de aangeboden dienstverlening.
De webmaster kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, tenzij hem grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik eenzijdig door de webmaster worden gewijzigd. Gebruikers zullen via de website hiervan op de hoogte worden gehouden.
facebook Home Pictures Administratie  Wedstrijden Bestuur Historiek  Supportersclubs Forum Links twitter
Zetel: Kersenstraat 4, 3800 Sint-Truiden - Ondernemingsnummer: 419.386.626
RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt
e-mail: supportersverbond@skynet.be - Website: www.supportersverbondkstvv.be
Supportersverbond KSTVV © 2020 - Aangesloten bij Belgian Supporters
Design JWLS